Középső tagozat

kozepso-tagozat.jpg

8-11 éves középső tagozat vezetője Misner Csilla, segítője Veszprémi Anna.

Csilla már több éve lelkesen tanít a Szent István Magyar Iskolában. Az osztály működése az alsóbb osztályokban tanult alapokra épül. Az életkor 8 és 11 éves gyerekekből áll, de ebbe az osztályba felnőtteket is elfogadunk, akik nem tudnak, de szeretnének magyarul tanulni. A gyermekek legtöbbje ismeri a magyar ábécét, angolul olvas, de még magyarul nem tud folyékonyan olvasni és helyesen írni.

Ebben az osztályban a célunk a magyar hangos olvasás és néma értő olvasás fejlesztése,valamint a helyes magyar beszéd és írás tudatosítása. Mivel a gyerekek magyar tudásszintje különbözik, az osztály két csoportból áll. A két csoport különböző könyveket használ, tudásuknak megfelelően.

Ebben az osztályban a következő tankönyveket használjuk:

Gróf Annamária et al . Kiliki a Földön, 1. Magyar Tankönyv Gyerekeknek, Akadémiai kiadó, Budapest, 2010.

Gróf Annamária et al. Kiliki a Földön 2. Magyar Tankönyv Gyerekeknek, Akadémiai kiadó, Budapest, 2010.

Hargitai Katalin, Játékvár, Képes olvasókönyv, az általános iskola 2. osztály számára , Nemzedékek Tudása Könyvkiadó, Budapest, 2008.

Fodor Zsoltné, Varázslatos szöveges számoló, Maxim könyvkiadó, Szeged, 2010.

Péter Durst, Hungarian the Easy Way 1, Course Book, Design Kiadó.

Péter Durst, Hungarian the Easy Way. 1. Exercise Book, Design Kiadó.

kozepso-tagozat-2.jpg

Az oktatás első óráját olvasással és diktálással, a másodikat írásbeli gyakorlatok vagy szöveges számtan feladatok megoldásával töltjük. Főcélunk, hogy minden gyerek tudjon rövid szavakat és egyszerű mondatokat írni és olvasni. A gyerekek külön-külön megoldják az írásbeli vagy számtani feladatokat, majd az óra végén hangosan felolvassuk és összehasonlítjuk az eredményeket.

Időt mindig szánunk az osztályban arra, hogy a gyerekek felkészüljenek a szereplésekre a magyar hagyományokhoz és ünnepségekhez kapcsolódóan. Magyar verseket és mondókákat tanulunk, sokat énekelünk. Házi feladatot rendszeresen kapnak a gyerekek, aminek elkészítése kötelező.

Ennek az osztálynak sikeres elvégzésével a gyerekek tanulmányaikat kiegészíthetik a felső tagozatban történelem és földrajz tanulásával.

Vissza az osztályokhoz