Felső tagozat

Földrajz tantárgy a felső tagozatnak, 12-14 éves korú gyerekeknek:

Bozeki Jánosnak hívnak és én oktatom a Szent István Iskola felső tagozata részére a földrajz  órát.

Azért választottam ennek a tantárgynak az ismertetését a diákokkal, mivel fontosnak  érzem , hogy a magyar gyökerekkel rendelkező gyermekek megismerjék Magyarország földrajzi fekvését , domborzatát, éghajlatát és ezenkívül általános képet kapjanak Földünk szerkezetéről.

Ebbe a csoportba járnak azok a diákok , akik már képesek nehezebb szövegértésre és  önállóan tudnak magyarul olvasni. Földrajzot 2-4 órában tanulunk havonta.

Az év elején általánosan tanulunk a Földről. Éghajlatok, vizek, domborzat....mit jelentenek  a különböző színek a térképen, miből áll a Földkéreg és milyen elemek találhatók benne. Fontos, hogy a gyerekek ismerjék és megtudják nevezni a 6 Kontinenst is. A rövid előadások egyszerű magyarázatokon alapulnak, figyelembe véve a diák korát és magyar tudását.
Rendszeresen kell a szókincs bővítés is, mivel sok , ismeretlen magyar szóval találkozunk ebben a tantárgyban...
Az év közepétől az általánosan megszerzett tudást kibővítjük Magyarország topográfiai ismereteivel.
Fontos, hogy Magyarország határvonalát sémásan le tudják rajzolni, emlékezzenek a szomszédos országok nevére és el tudjanak helyezni néhány nagyobb várost a "vak térképen".

Az évvégére már a diákok képesek megnevezni és megmutatni a térképen a Balatont, néhány  várost , a 2 legnagyobb folyót és a tájegységeket.

Érintőlegesen , inkább képek nézegetésével kapnak ízelítőt a gyermekek a különböző  tájegységek hagyományairól, viseletekről és jellemző ételekről....

A földrajz oktatása ugyanolyan fontos a diákok magyarság ismeretéhez, mint a magyar nyelv  és irodalom vagy a történelem....Átfogó képet Magyarországról akkor kapnak a gyermekek ha minden tantárgyban elmélyednek és összességében megértik, hogy mi is magyarul beszélni, Közép-Európában élni és a hagyományokat őrizni...

Ennek az ismeretnek megszerzéséhez nyújt segítséget az általános földrajz tudás alapjainak  letétele , illetve kiszélesítése.

Sok szeretettel várom a diákokat osztályomba!


magyar-irodalom-nyelvtan.jpg

Magyar Irodalom és Nyelvtan felső tagozatnak, 12-14 éves korú gyerekeknek:

Oktató: Katona Mária

"Nyelvében él a Nemzet" - írja nagy költőnk. Milyen igaz. Magyarországon végzett pedagógusként, már a 2. generációt tanítom csodálatos szókinccsel rendelkező nyelvünkre.

Az anyaországtól elszakadva nem könnyű magyarságunkat, főleg az itt született gyermekeknek, megtartani. A Magyar Iskola keretében a felső tagozatot irodalomra, nyelvtanra, időnként énekre, tanítom. Próbálunk eligazodni a helyesírás útvesztőiben, versek tanulásával, regények olvasásával megismerjük népünk csodálatos nyelvét. Szerepléseikkel - szavalat, ének - magabiztosságra nevelem a diákokat, akikre személy szerint nagyon büszke vagyok.

Jó talajba hullott és hull a mag!


tortenelem.jpg

Történelem oktatás felső tagozatnak, 12-14 éves korú gyerekeknek

Oktató: Katona Jenő

Kisgyerek korom óta diákja voltam a Szent István Magyar Iskolának és nagyon büszke vagyok,hogy az én gyermekem is jelenleg ide jár, s hamarosan számára is oktathatom a magyar történelmet.

Magyarország történelme több mint egy ezer évre tekint vissza. Voltak háborúk, szabadságharcok és békés idők; hazánk átment fellendülésen, virágzáson és romláson.

Gyerekkorom óta nagyon szeretem a történelmet és ha Magyarországon nyaraltam családommal, mindig szívesen kirándultam történelmi helyekre,hogy megtekintsem a régi várakat. Fontosnak tartom, hogy gyerekeinkkel megismertessük és megtanítsuk történelmünket. Diákjaimmal tanulunk Szent István és Szent László Királyról, a Don kanyar katasztrófájáról, az 1848-as és 1956-os forradalom és szabadságharcról. A tudás elmélyítéseképpen megismerkedünk a koronázó jelvényekkel, a kontinens első földalattijával és az első magyar ejtőernyős hőssel.

A tananyagot különböző történelmi könyvekből válogatom ki és saját magam állítom össze a házi feladatot a diákok részére. Nagyon szeretek történelmet tanítani és várom az érdeklődő diákokat.