Általános oktatás

oktatas.jpg

Az ovisok 2-3 és 4-5 éves csoportját Katona Betsy vezeti, Szabó Zita és néhány szülő segítségével.

Gyermekeink is az iskola növendékei közé tartoznak. Fontos számunkra ,hogy aktívan részt vegyenek a magyar közösség életében, úgy az iskolában, mint iskolán kívüli programokon is.

Ebben a csoportban fontos,hogy a gyerekek a nyelvet játékosan sajátítsák el. Játékos úton és több témakörhöz kapcsolódva (időjárás, színek, formák, számok, állatok, foglalkozások, testrészek…) próbálunk a gyermekekkel minél több szót megismertetni és a szókincsüket bővíteni. Feladatlapokat is használunk a napi megadott témához,amit a gyerekek nagyon szívesen csinálnak.

Ebben a korosztályban vannak gyermekek, akik még félénkebbek, ezért sokszor a szülő gyermekével együtt vesz részt az oktatásban.

Egy kis tanulás után egy rövidebb mesét szoktunk olvasni, vagy játszani, képeket párosítani, tanulókártyákkal foglalkozni, kiszámolót vagy rövidebb mondókát tanulgatunk.

oktatas-1.jpg Az ovisok 4-5 éves csoportjában a gyerekek már önállóan tudnak részt venni az oktatásban. Minden óra elején kicsit beszélgetünk, amibe mindenki bekapcsolódik. Kérdezgetünk és válaszolnak, mesélnek a hétvégéről vagy bármi másról. Itt is foglalkozunk különböző témakörökkel és ismételgetünk, de ezen túlmenően már a magyar betűket is megismertetjük a gyermekekkel. Játékosan foglalkozunk az ABC-vel, bővítjük szókincsüket.

Fontos,hogy a gyermekek jobban megismerjék Magyarországot,ezért egy kis földrajzot is tanítunk: hol található Magyarország, szomszédos országok, hol található a Balaton, mi a fővárosunk... stb. Mivel a tájékozódás is fontos része életünknek, ezért elkezdtünk az irányokkal is foglalkozni észak, dél, kelet és nyugat. Különböző feladatlapok segítségével ezeket még jobban eltudják a gyerekek sajátítani.

A feladatlapokon kívül még a tanulókártyákkal való játékokat is nagyon élvezik.

Minden évben lehetőségük van több verset és éneket megtanulni, amelyekkel fellépnek és szerepelnek az ünnepeken nagyobb közönség előtt is. A szereplések mindig nagyon szépen sikerülnek és így a gyerekek bátrabbak lesznek és büszkék is önmagukra.

Vissza az osztályokhoz